Jak přihlásit dítě na tábor?

Přihlášku  pošlete na adresu diatabor2022@gmail.com   nejpozději do 15.5. 2024

Platbu proveďte co nejdříve, nejpozději však do 30.5.2024

číslo účtu: 303660516/0300

- do poznámky napište jméno dítěte

- po domluvě lze platbu rozdělit na více částí

U AUTOBUSU ODEVZDÁTE POUZE

Potvrzení o bezinfekčnosti s datem odjezdu - 5.8.2023, do dolní části strany nalepte kopii kartičky zdravotní pojišťovny. Dítěti NEDÁVEJTE originální kartičku pojišťovny!

Pokud se vašemu dítěti dělá v autobuse špatně, odevzdejte vedoucí autobusu Kinedryl (či jiný lék, který Vaše dítě užívá při nevolnosti v autobusu).

Přihláška má 3 strany, vyplňte, prosím, všechny!