Jak přihlásit dítě na tábor?

Přihlášku si stáhněte do počítače a vyplňte pouze její první stranu. (jde to i na počítači, nemusíte ji tisknout). Pošlete ji na adresu: diatabor2022@gmail.com

Následně proveďte platbu podle pokynů uvedených v INFORMACÍCH PRO RODIČE.

DOKUMENTY, KTERÉ JE POTŘEBA ODEVZDAT U AUTOBUSU:

  • Vytištěné a vyplněné zbylé dvě strany přihlášky (2. a 3. strana)
  • Kopie potvrzení o zdravotní způsobilosti od lékaře (platnost 2 roky)
  • Kopie potvrzení od diabetologa vašeho dítěte
  • Potvrzení o bezinfekčnosti s datem odjezdu - 30. 7. 2022, do dolní části strany nalepte kopii kartičky zdravotní pojišťovny. Dítěti NEdávejte originální kartičku pojišťovny.
  • Pokud se vašemu dítěti dělá v autobuse špatně, odevzdejte vedoucí autobusu kinedryl na obě cesty autobusem.