Jak přihlásit dítě na tábor?

Přihlášku  pošlete na adresu diatabor2022@gmail.com   nejpozději do 15.5. 2023

Všechny ostatní dokumenty- potvrzení diabetologa, GDPR, posudek o způsobilosti (platnost 2 roky)  pošlete na adresu: diatabor2022@gmail.com  nejpozději do 15.7.2023 

Platbu proveďte podle pokynů uvedených v INFORMACÍCH PRO RODIČE.

U AUTOBUSU ODEVZDÁTE POUZE

potvrzení o bezinfekčnosti s datem odjezdu - 5.8.2023, do dolní části strany nalepte kopii kartičky zdravotní pojišťovny. Dítěti NEDÁVEJTE originální kartičku pojišťovny!

Pokud se vašemu dítěti dělá v autobuse špatně, odevzdejte vedoucí autobusu Kinedryl na obě cesty autobusem. 

Přihláška má 3 strany, vyplňte všechny